Max Bögl. Ostwind CZ.

fileReference.alternative}

Pilotní projekt v Gaildorfu

11.12.2017

Kombinace větru a vody

V pilotním projektu v Gaildorfu nedaleko Stuttgartu se ukazuje, jak může v budoucnu fungovat vodní baterie. Od října 2017 odebírají obyvatelé města regenerativní energii z větru a vody. Základem pro toto je využití základů čtyř výkonově silných elektráren na Limpurgerských kopcích jako horních nádrží. Přes podzemní tlaková potrubí jsou propojeny s přečerpávací vodní elektrárnou v údolí, která může pomocí třech turbín dodávat výkon až 16 MW. Kapacita úložiště elektřiny elektrárny je celkově dimenzována na 70 MWhod.

www.mbrenewables.com/pilotprojekt-gaildorf/

<<