Max Bögl. Ostwind CZ.

fileReference.alternative}

Vy se ptáte, my odpovídáme.

Jak hlasitá je větrná elektrárna?

Hluk  větrných elektráren je tvořen jednak prouděním vzduchu okolo listů rotoru a dále činností mechanických a elektrických systémů ve strojovně. Přímo u strojovny v místě osy rotoru bývá zpravidla 100-105dB, u paty stožáru je však již slyšitelnost pouhých 50dB a dále se se vzdáleností od větrné elektrárny snižuje. 

Noční limit pro venkovní stacionární zdroje stanovuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. na 40dB. Hluková studie zpracovávaná nezávislou laboratoří již v přípravné fázi projektu pak udává vzdálenost od obydlí tak, aby byl hygienický limit hluku vždy dodržen.

Po uvedení větrné elektrárny do provozu následuje kontrolní měření, jehož výsledky mají vliv na povolení trvalého provozu.

 

zpět