Max Bögl. Ostwind CZ.

fileReference.alternative}

Vy se ptáte, my odpovídáme.

Jak velká plocha je třeba pro výstavbu jedné větrné elektrárny?

Rozloha základů a manipulační plochy se pohybuje v závislosti na typu větrné elektrárny od 0,15 do 0,25 ha. Během výstavby je pro odložení zeminy či součástí větrné elektrárny potřeba řádově 0,4 ha (v lesních porostech 0,7ha - opětnovné zalesnění), ale dlouhodobě po dobu životnosti větrné elektrárny je využíváno pouze 0,15 -0,25 ha.

zpět