Max Bögl. Ostwind CZ.

fileReference.alternative}

Energetická vize 2020

Činnost společnosti OSTWIND by byla nemyslitelná bez dlouholeté angažovanosti paní Gisely Wendling-Lenz a pana Ulricha Lenze v Hnutí proti jaderné energii. Spouštěcím mechanismem pro podporu využívání energií z obnovitelných zdrojů byl především odpor proti zařízení na recyklaci jaderného paliva ve Wackersdorfu.

"Naše osobní energetická revoluce začala před více než dvaceti lety u plotu staveniště zařízení na recyklaci jaderného paliva ve Wackersdorfu, když měla být energetická otázka vyřešena policejní silou. Recyklační zařízení nebylo postaveno, ale hledání alternativ se pro nás stalo osobní výzvou.

Chceme příštím generacím zanechat jaderná rizika, katastrofální klimatické problémy a svět bez zdrojů? Nebo možnost nového uspořádání života s pomocí nových energií? Naše cesta vedla k větru, protože jsme v této přírodní prasíle viděli energetický potenciál pro lepší a bezpečnou budoucnost, který lze nejrychleji realizovat.

Dnes stojíme před ještě větší výzvou, protože se na celém světě zvyšuje „hlad“ po energiích a vedou se války o ropu. Více než kdy jindy má pro nás všechny existenční význam rozhodnutí mezi civilizací, která je závislá na rezervách surovin, které brzy dojdou nebo civilizací, která získává svou životní sílu z decentralizovaných a pouze z obnovitelných zdrojů. Jsme opravdu připraveni na změnu, je naše myšlení "obnovitelné"?

Náš rodinný podnik se v každém případě odvážil vydat na „cestu s větrem“. Přes hranice Německa do nové Evropy, která bude v roce 2020 získávat energii ze země, z nebe nebo čerpat z vody."