Max Bögl. Ostwind CZ.

fileReference.alternative}

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme Vám za Váš zájem o internetové stránky společnosti Max Bögl Ostwind CZ. Ochranu osobních údajů na internetu bereme velmi vážně. Zjišťování osobních údajů bude na těchto internetových stránkách probíhat pouze v technicky nezbytném rozsahu. Zajištění ochrany osobních údajů v rámci zákonných předpisů je pro nás velmi důležité. 


Informace k ochraně dat
Při vyvolání internetových stránek společnosti Max Bögl Ostwind CZ zůstává jednotlivý uživatel vždy anonymní. Vyvoláním našich internetových stránek jsou na našich serverech uložena do paměti pouze uživatelská data jako je jméno Vašeho poskytovatele internetu, internetová stránka, z níž jste nás navštívili, a internetové stránky, které u nás navštěvujete. Takto získané informace budou vyhodnocovány výlučně ke statistickým účelům. V případě, že udělíte souhlas s pravidelným zasíláním newsletteru nebo poskytnete vlastní osobní data prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme s těmito daty nakládat pečlivě a v souladu se striktními pravidly spolkového zákona o ochraně osobních dat. Návštěvníci našich internetových stránek mladší 18 let jsou povinni poskytovat osobní údaje pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. 


Používání a předávání osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které uživatel popřípadě poskytne v souvislosti s používáním internetových stránek ostwind.de, budou elektronicky evidovány výlučně pro firemní účely a popř. také zpracovávány a užívány osobami pověřenými společností Max Bögl Ostwind CZ k informačním a propagačním účelům souvisejícím se společností. Bez výslovného souhlasu nebudou osobní údaje předány třetím osobám. 


Používání cookies
Na internetových stránkách ostwind.de se používají malé textové soubory, tzv. cookies. Cookies usnadňují návštěvníkovi používání internetových stránek. Při navštívení internetových stránek ukládají osobní nastavení uživatele a slouží tak k rozpoznání pravidelně se vracejících návštěvníků. Uživatelé tak mohou navštěvovat stránky, aniž by museli pokaždé opět provádět nastavení. Během online prezentace se v cookies shromažďují textové informace, které se pak ukládají na pevném disku uživatele. Osobní údaje z nich není možné rozeznat, uložit ani předat. 


Odkazy na jiné internetové stránky
Jelikož chceme, abyste na našich internetových stránkách našli veškeré potřebné informace, uvádíme zde odkazy na internetové stránky třetích osob. V této souvislosti bychom Vás rádi upozornili, že obsah a celková koncepce internetových stránek jiných poskytovatelů leží mimo oblast vlivu společnosti Max Bögl Ostwind CZ. Záruky poskytnuté v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů v tomto případě samozřejmě neplatí.


Integrace služeb a obsahu třetích stran 
V rámci internetové prezentace Max Bögl Ostwind CZ budou integrovány obsahy třetích stran - jako videa z YouTube, mapy z Google Maps, RSS čtečky. To funguje pouze v případě, že poskytovatelé tohoto obsahu ("třetí strany") převezmou IP adresu uživatele, protože bez IP adresy nemohou do prohlížeče uživatele obsah posílat. IP adresa je tedy pro zobrazení těchto obsahů nutná. Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž poskytovatelé použijí IP adresu skutečně pouze pro toto doručování obsahu. Nicméně, nemáme vliv na to, že si třetí poskytovatelé případně IP adresu uloží pro statistické účely.

Používání služby Google Analytics
Webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a umožňují tak analyzovat, jak tyto webové stránky používáte. Informace o Vašem používání těchto webových stránek, které cookie shromažďují, se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam ukládají.

V případě aktivace zneviditelnění IP na této webové stránce však Google Vaši IP adresu v rámci členských zemí Evropské Unie nebo dalších smluvních států dohod o společném evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA přenáší a ukládá celá IP adresa. Anonymizace IP je na této webové stránce aktivní. Z pověření provozovatele těchto webových stránek využívá Google tyto informace k vyhodnocování Vašeho využití webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a dalším službám spojeným s využíváním webové stránky a internetu pro provozovatele těchto webových stránek.

IP adresa předávaná v rámci služby Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude spojována s dalšími daty Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete možná moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zjišťování a další zpracování dat vytvářených pomocí cookie a týkajících se Vašeho používání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) společností Google zamezit tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče dostupný následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz

Jako alternativu k použití doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte prosím na tento odkaz, chcete-li v budoucnu zabránit sběru dat službou Google Analytics na těchto webových stránkách (tento zákaz bude fungovat pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu). Na vašem zařízení bude uložen soubor cookie se zákazem. Pokud smažete soubory cookie v tomto prohlížeči, budete muset opět kliknout na tento odkaz.

Tento web je hostován v Německu, a podléhá tedy německému dohledu na ochranu dat, jehož předpisy zde byly zohledněny. Oprávněni k přístupu k údajům v Google Analytics webových stránek jsou zaměstnanci OSTWIND AG v Regensburgu (Německo) a Max Bögl Ostwind CZ v Praze (Česká republika).