Max Bögl. Ostwind CZ.

fileReference.alternative}

Občané a obce

Občanské větrné parky patří místním občanům a obcím. Veškerá vytvořená hodnota tak zůstává v regionu: od pronájmu, přes zisk z ekologické elektřiny až po nové příjmy z daní, což oživuje místní hospodářské aktivity a přináší do regionu „čerstvý vítr“.

Chcete být jako občané nebo obce méně závislí na kolísajících cenách energie a získávat svůj vlastní proud z regionálního a ekologického zdroje energie budoucnosti? V tom případě je občanský projekt větrné energie pro Vás to pravé. Max Bögl Ostwind CZ nabízí vhodné modely pro různé formy a možnosti účasti pro jednotlivé občany, obce, družstva, sdružení vlastníků a podniky veřejných služeb.

Při plánování a stavbě sází Max Bögl Ostwind CZ od začátku na informace a transparentnost. Odpovídáme na dotazy občanů a konzultujeme všechny kroky bezprostředně se všemi účastníky přímo na místě: s úřady a místními správními orgány, se sousedy, zemědělci a vlastníky pozemků. Obchodní značkou společnosti Max Bögl Ostwind CZ je, že pověřujeme realizací stavby přednostně firmy přímo z regionu. Regionální tvorba hodnot je přitom garantována:

  • zakázkami pro znalce a projekční kanceláře, na výstavbu cest a zhotovování základů
  • pronájem nebo nákup ploch pro kabelové trasy a přístupové cesty
  • kompenzační opatření a náhrady
  • zakázky na péči o základy a na zimní údržbu
  • servis a údržba

Regionální dodavatelé energie mají lepší možnosti využití svých vlastních výrobních kapacit v konkurenčním prostředí. Stále více podniků veřejných služeb proto využívá šanci v rámci rozšiřování decentralizované výroby energie z obnovitelných zdrojů pro budoucí zásobování svých zákazníků. Slučuje se tak to, co k sobě patří: energie se vrací zpět tam, kde je jí bezprostředně potřeba a kde se spotřebovává - do regionu.