Max Bögl. Ostwind CZ.

fileReference.alternative}

Obchodní partneři

Hledáte dlouhodobé obchodní partnerství v oboru, který se prudce rozvíjí? Vaše partnerská společnost by měla být schopná rozhodovat krátkodobě a orientovat své jednání podle hospodářsko-etických měřítek. Kladete důraz na serióznost a solidaritu?

Společnost Ostwind  je rodinný podnik střední velikosti, který vyvíjí, projektuje a realizuje větrné elektrárny od roku 1992. Vyprojektovali, postavili a připojili jsme do sítě 106 projektů se 557 jednotlivými zařízeními a s výkonem 957 megawattů. Společnost OSTWIND je jedním z průkopníků větrné energie a v současné době mezinárodním hráčem v růstovém odvětví "energií z obnovitelných zdrojů".

OSTWIND je považován za jednu z "nejrenomovanějších projekčních kanceláří", píše odborný časopis "Neue Energie" (Nová energie). Určujeme s pomocí našich kanceláří v Německu, ve Francii a v České republice i v dalších vybraných zemích v celoevropském měřítku nejvyšší standardy v oblasti větrné energie.

Naše paleta projektů s výkonem několika set megawatt se neustále rozrůstá. Zadáváme naše zakázky výlučně podle tržně-ekonomických hledisek. OSTWIND se přitom samozřejmě drží zásady „Pacta sunt servanda“. (Plnit smlouvy).

Těšíme se na jednání s Vámi!